" De Groene Vaart "

OMSCHRIJVING

In opdracht van Maas Jacobs Projectontwikkeling en in samenwerking met Marquart architecten hebben we meegewerkt aan een inzending voor de prijsvraag van de natuurinclusieve en duurzame nieuwbouw wijk De Groene Vaart te Oudenbosch. Voor dit plan hebben we zowel de stedenbouwkundige opzet als de architectuur mogen ontwerpen. 

In het stedenbouwkundig plan staan groen en water centraal om zo een biodivers en duurzaam plan te creëren. Voor het plan is onderzoek gedaan naar de bezonning en de omgevingsarchitectuur.

Er is een duidelijke samenhang nodig binnen de wijk, maar tegelijkertijd zal er een variatie zijn binnen de bouwblokken om zo een mooie wijk te creëren. Daarbij zijn er verschillende type woningen toegepast. In het plan bevinden zich een aantal levensloopbestendige patiowoningen, een aantal vrijstaande en twee-onder-een-kap seniorenwoningen, een aantal tweekappers en rijwoningen voor starters. Door diversiteit in het aanbod te creëren ontstaat er straks een wijk met diverse bewoners wat bevorderlijk is voor de sociale cohesie in de wijk. 

Om deze diversiteit ook op architectonisch niveau te realiseren is het plangebied opgedeeld in een aantal deelgebieden, die architectonisch elk aansluiten op een naastgelegen wijk. Richting het noorden wordt de architectuur meer dorps, waardoor hier wat dorpse accenten in de architectuur terugkomen. Ten zuiden liggen meer landelijke woningen en boerderijen, dus sluiten de zuidelijke woningen meer aan op deze stijl. In het gebied langs de groene loper zorgen we met houtaccenten voor een landelijke uitstraling voor de woningen die hiermee een eigen karakter krijgen. Er zijn verschillende stijlkenmerken en accenten op buurt- en op gebouwniveau toegepast zodat er een duidelijke variantie ontstaat op blokniveau. 

Er is ook veel aandacht gegeven aan de integratie van Flora en Fauna om een natuurinclusief plan te maken. Nestkasten worden, naast dat ze op strategische plekken zijn aangebracht, ingezet als verfraaiing van de gevel, met een knipoog naar traditionele details. Het groen krijgt een geïntegreerde positie in de architectuur. Houten luiken worden uitgevoerd als frame waartegen klimbeplanting groeit, zo worden de luiken letterlijk groen. Deze klimbeplanting wordt ook ingezet bij de pergola’s van de woningen aan de oost-west as. De pergola’s zijn onlosmakelijk in architectuur verbonden en lopen over in de boeiboorden van erkers en in de luifels boven de voordeuren. Ook zorgen ze voor natuurlijke zonwering en een stukje privacy.

Door de kopers vervolgens zelf de beplanting te laten kiezen voor de pergola’s en de groene luiken zorgen we voor bewustwording en ontstaat er op natuurlijke manier biodiversiteit. Iedere koper kiest immers een eigen plant en zo ontstaat er diversiteit. Door natuurinclusief te bouwen zorgen we namelijk voor een grotere biodiversiteit, wat aansluit bij de ambities van de gemeente. Zo ontstaat er een dorps en landelijk woonmilieu met een fijn verblijfsklimaat.