BOUWADVIES

De vele disciplines die het bouwadvies omvatten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze afdeling is aan veel veranderingen onderhevig en zal in de nabije toekomst erg op de proef worden gesteld. Zo zullen de nieuwe omgevingswet en de private kwaliteitsborging binnenkort in werking treden. Voortdurende bijscholing zal hiervoor dan ook een must blijven om de veranderingen in de regelgeving bij te blijven.

Één van de grootste veranderingen van onze tijd is de manier van tekenen. Vroeger werkten bouwkundig tekenaars hun plannen uit op de tekentafel met behulp van liniaal en potlood. Zo’n 20 jaar geleden kwam daar verandering in. De plannen werden toen digitaal uitgewerkt in AutoCAD. Vandaag de dag staan we voor een nieuwe uitdaging, namelijk de omschakeling naar het modelleren in Revit 3D. Hiermee is het mogelijk om fotorealistische renders te maken en is het zelfs mogelijk om door middel van virtual reality door een gebouw heen te lopen voordat het gerealiseerd is.

Naast de veranderingen in de manier van tekenen zijn er voortdurend aanpassingen in wet- en regelgeving waar gebouwen aan moeten voldoen. Naast de wetgeving in Nederland is het voor ons bureau ook van belang de regels in België te kennen omdat we te maken hebben met opdrachtgevers in zowel Nederland als België.

Om aan de gestelde eisen van de nieuwe wetgeving te voldoen zijn de bouwfysische en ecologische aspecten van een gebouw van groot belang. Hierbij kun je denken aan het gebruik van energiezuinige installaties, zoals warmtepompen en zonnepanelen, het (her)gebruik van duurzame materialen en een zorgvuldige detaillering. Al deze aspecten worden door onze gecertificeerde collega's onder andere berekend in een BENG-berekening.

Met vooruitstrevende projecten zoals ons eigen kantoor nemen wij een voorsprong op deze ontwikkelingen. 
Een andere ontwikkeling in de bouw die in opkomst is, is het prefab bouwen. Omdat er steeds minder mensen in de bouw werken en om tijd en kosten te besparen kiezen steeds meer aannemers en ontwikkelaars voor prefab bouwen.  

Al met al zullen deze veranderingen ervoor zorgen dat het ‘’nieuwe bouwen’’ in een stroomversnelling zal komen met als doelstellingen energiezuinig en ecologisch verantwoorde gebouwen te realiseren. Hierdoor zullen we nog meer in processen moeten gaan denken en werken. Een flinke maar bovenal leuke uitdaging waar het team tekenaars, constructeurs, opzichters en bouwfysici van Schoenmakers voor u klaar zal staan.

Wij zijn klaar voor de toekomst.