BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

BENG is de nieuwe energieprestatie van een woning of utiliteitsgebouw bepaald volgens de NTA8800. Deze BENG-berekening is vanaf 1 januari 2021 verplicht bij het aanvragen van een vergunning en bij de oplevering van nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw), en vervangt daarmee de EPC-berekening. 

 

Niet iedereen mag een BENG-berekening maken en de berekeningen moeten ook worden afgetekend door een gecertificeerd bedrijf met gecertificeerde adviseurs in zowel de vergunningsfase als tijdens de daadwerkelijke oplevering van het gebouw. Schoenmakers is gecertificeerd om de BENG-berekeningen op te stellen en af te tekenen. 


Waar bestaat de BENG-berekening uit? 

De energieprestatie van nieuwbouw wordt geregistreerd op basis van de BENG-indicatoren. 

 • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m² bruikbare oppervlakte per jaar 
 • BENG 2: Het maximale primaire verbruik van fossiele energie in kWh per m² gebruikersopp. per jaar 
 • BENG 3: Het minimumaandeel hernieuwbare energie in procenten
 • TOJuli: Beperking van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen 

 

 

Toelichting BENG project 

Een BENG-berekening bestaat uit drie delen, namelijk de BENG-berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning, het BENG-vervolgtraject tijdens het bouwproces en het BENG-vervolgtraject bij oplevering van het gebouw. Schoenmakers kan deze drie delen van de BENG-berekening aanbieden. 

 

Een BENG met de omgevingsvergunning omvat; 

 • Advies m.b.t. BENG-uitkomsten en toepassing installatietechnieken 
 • De BENG berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning
 • Afgeven van een (voorlopig) energielabel 

 

Een BENG tijdens het bouwproces; 

 • Verzamelen van informatie en bewijslast van het gebouw

 

Een BENG bij oplevering, ingebruikname van het gebouw of opname van een bestaand gebouw; 

 • Verzamelen van informatie en bewijslast van het gebouw
 • Opname op locatie door één van onze adviseurs bij oplevering van het gebouw
 • Definitieve registratie en aftekening van de BENG-berekening bij oplevering van het gebouw 
 • Afgeven van een (definitief) energielabel
 • Opbouwen projectdossier
Meer info? Neem vrijblijvend contact met ons op!