E X P E R T I S E S

A R C H I T E C T U U R

B O U W T E C H N I E K

R U I M T E L I J K E  O N T W I K K E L I N G

SCHOENMAKERS

"Inmiddels twintig jaar geleden ben ik begonnen met iets waarvan ik niet had kunnen bedenken te staan waar we nu staan.  In die twintig jaar zijn we van een bouwkundig tekenbureau uitgegroeid naar een architecten- en adviesbureau waar we heel de bouwbranche breed kunnen adviseren. Van architectuur en stedenbouwkundige plannen tot constructies en bestemmingsplannen en dit allemaal met eigen mensen opgeleid en gekwalificeerd met hun eigen specifieke kennis. Deze kennis in de bouwsector is de laatste tien jaar dan ook sterk veranderd, veranderingen waar we telkens opnieuw op in moeten spelen. Zo staan de laatste jaren vooral in het teken van de energie- en klimaatneutraliteit. Dingen die niet in één keer kunnen, maar waar een bewustwordingsproces bij onze klanten aan vooraf gaat." 

 KANTOOR

"Na verschillende adressen aangedaan te hebben in Zundert en Achtmaal en hierbij telkens stapjes in groei en innovatie te maken, kwam IN 2016 de wens en noodzaak om nog een stap te nemen, een kantoor in Zundert. Na de aankoop van het perceel zijn we met een projectgroep binnen ons kantoor gaan kijken waar het nieuwe gebouw aan zou moeten voldoen. Daarin kwamen al snel de woorden openheid, duurzaamheid, innovatief, laagdrempelig, klimaatneutraal en energieneutraal naar boven. Dat zijn nu exact de  steekwoorden welke we allemaal in ons gebouw hebben kunnen verwerken.

Een gebouw dat voor 90 procent uit hout is opgebouwd en meer energie opwekt dan we gebruiken. Zo kunnen we onze bedrijfsauto’s laten rijden op zelf verwerkte stroom, zodat we klimaatneutraal naar onze klanten kunnen. Het is een gebouw waarin we veel dingen uitproberen, om zo ervaring op te doen met dingen die niet alledaags zijn. Zoals onze houten verdiepingsvloer zonder onderhangende systeemplafonds. Maar ook onze installaties die we gaan monitoren, zodat we nog beter kunnen adviseren wat voor soort installaties het beste passen bij een nieuw ontwerp. Al bij al denk ik dat we een van de energiezuinigste gebouwen van West-Brabant hebben."